X

Användarnamn

Ljuddämpning industri

Ljuddämpning industri - Avser ljuddämpning av buller inom industrin.

Ljuddämpning kan ske på många olika sätt och utvecklingen och produkter såväl som användningsområden växer hela tiden. Bullerbekämparen startade år 1972 och har sedan dess arbetat med att dämpa buller, d v s icke önskvärt  ljud, i olika miljöer.
 
Vi har praktisk kompetens av bullerdämpning med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer. Vi erbjuder flexibla lösningar, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
Produktkategorier för bullerdämpning:
 1) Ljuddämpning av industribuller: Länk: Industriprodukter.
 2) Ljuddämpning av kontor & offentliga/hemmiljöer: Länk: Kontor & Offentlig / Hemmiljö. 
 3) Ljudisolerande material:Länk: Ljudabsorbenter
 
             Exempelbilder av våra industriprodukter: 
 
 Ljuddämpning - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen har dämpat buller sedan 1972!

Undertaksplattor - Ljudabsorberande "plattor" för undertak. Vi säljer ljudabsorbenter tak- väggabsorbenter & undertak för industri & undertak för kontorsmiljöer. Ljudabsorbenter för montage enhetsvis eller i bärverk. Alla absorbenter i vårt sortiment uppfyller Klass - A enligt svensk standard för ljudabsorption. (Högsta klassen). Vi säljer även undertak med bra ljuddämpning för ljudreduktion mellan våningsplan

Vi erbjuder kompetens kring praktisk bullerdämpning med akustikexperter, egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut. Vi säljer förutom ljudabsorbenter, ljudisolerande rum för industri; och Vikväggar för tysta rum kontor, Blockväggar och kontorsskärmar. Draperier för industribruk som svetsdraperier, rullbara / motordrivna draperier men ljuddämpande / ljudabsorberande draperier i pvc och Akustiktavlor för industri och kontorsmiljö.
 
Undertaksplattor / Ljudabsorbenter - INDUSTRIELLA MILJÖER: Takabsorbenter , Väggabsorbenter
Undertaksplattor / Ljudabsorbenter - KONTOR & OFFENTLIGA MILJÖER: Takabsorbenter , Väggabsorbenter, Undertak
 
 
Kontakta oss gärna direkt på +46(0)302-23320 för en offert eller skriv ned din förfrågan i ett m@il.
Vi offererar även till privatpersoner. 
 
Gå in på önskad produktkategori nedan:
 

 
Senast besökta produkter