Ljudisolerade bullerväggar & avskärmningsväggar

Våra fasta avskärmningsväggar eller bullerväggar är ofta den bästa lösningen när en bullrande maskin inte går att bygga in.

Bullerväggar & ljudisolerande avskärmningsväggar

De avskärmningsväggar och bullerväggar vi levererar används ofta för att skärma av bullrande verksamhet, men också för att skilja på olika lokaldelar, arbetsgrupper, maskingrupper etc.

Stora bullrande maskiner eller processer går inte alltid att bygga in. Då kan lösningen vara en ljuddämpande avskärmningsvägg eller att lokalen delas av med demonterbara bullerväggar.

Se även våra flyttbara avskärmningsväggar och kontorsväggar.

Fasta Avskärmningar: Reduktionstal – Absorptionsklass

Våra fasta avskärmningar har ett reduktionstal från 32 – 46dB. Väggtjockleken varierar mellan 53 – 83 mm. Väggsystemens ena sida kan väljas med perforerad plåt och uppnår då högsta ljudabsorptionsklass (Klass-A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr alla fasta avskärmningar efter behov och önskemål.

Fasta Avskärmningar – Data
Väggsystem M50, M80
Utformning Valfri (ritningsförslag erhålles för godkännande)
Ytskikt 1 mm, varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf.plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (RAL9010), Ljusgrå (RAL7035), Mörkgrå (RAL7024), valfri färg
Kärna Bullerskiva 50 (stenull). Bullerskiva 80 (stenull)
Ljudreduktion RW SP lab (plåt / plåt) M50 (41dB), M80 (46dB)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / perf. plåt) M50 (32dB), M80 (36dB)
Ljudabsorption Klass A – Hägsta möjliga absorptionsklass (perforerad sida)
Väggtjocklek M50 (53mm), M80 (80mm)
Brandklass kärna Obrännbart
Brandklass väggsystem EW 120 (M80)
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm (Rw 37dB alt. Rw 48dB), valfri storlek
Ljudklassade ståldörrar 0,9 x 2,1 m & valfritt format (Rw 43dB alt. Rw 48dB)
Fönster till dörr 430 x H640 mm (Rw 35dB)
Skjutdörrar M50, M80, valfria mått (glasade)
Öppningar/Luckor Valfri utformning
Ljudfällor Anpassas efter behov
Ventilation Anpassas efter behov

Standardfärger fasta avskärmningar – Alltid i lager!

Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)

Mer än bara fasta avskärmningar

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.