Maskininbyggnader

Ljuddämpande inbyggnader dämpar effektivt luftburet ljud

Ljuddämpande maskininbyggnader

Inbyggnader av maskiner är en av våra kärnverksamheter. Ljuddämpande inbyggnader hindrar det luftburna ljudet från att fritt breda ut sig. Ljuddämpning med bullerskydd i form av en inbyggnad är många gånger det mest effektiva sättet att dämpa luftburet ljud, då själva ljudkällan inte kan åtgärdas. Se även:

Maskininbyggnader – Teknisk beskrivning

Våra ljuddämpande inbyggnader har ett reduktionstal från 32 – 59dB. Väggtjockleken varierar mellan 53 – 260 mm. Väggsystemens ena sida kan väljas med perforerad plåt och uppnår då högsta ljudabsorptionsklass (Klass-A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr alla inbyggnader efter behov och önskemål.

Maskininbyggnader – Data
Väggsystem M50, M80, M170, M260
Utformning Valfri (ritningsförslag erhålles för godkännande)
Ytskikt 1 mm, varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf.plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (RAL9010), Ljusgrå (RAL7035), Mörkgrå (RAL7024), valfri färg
Kärna Bullerskiva 50 (stenull). Bullerskiva 80 (stenull)
Ljudreduktion RW SP lab (plåt / plåt) M50 (41dB), M80 (46dB), M170 (52dB), M260 (59dB)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / perf.plåt) M50 (32dB), M80 (36dB)
Ljudabsorption Klass A – Hägsta möjliga absorptionsklass (perforerad sida)
Väggtjocklek M50 (53mm), M80 (80mm), M170 (170mm), M260 (260mm)
Brandklass kärna Obrännbart
Brandklass väggsystem EW 120 (M80)
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm (Rw 37dB alt. Rw 48dB), valfri storlek
Ljudklassade ståldörrar 0,9 x 2,1 m & valfritt format (Rw 40dB alt. Rw 45dB)
Fönster till dörr 430 x H640 mm (Rw 35dB)
Skjutdörrar M50, M80, valfria mått (glasade)
Öppningar/Luckor Valfri utformning
Ljudfällor Anpassas efter behov
Ventilation Anpassas efter behov

Reduktionstal – Absorptionsklass

Standardfärger – Alltid i lager!

Mer än bara ljudisolerande maskininbyggnader

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.