Industrikontor & pausrum

Flyttbara eller fastinstallerade personalrum & industrikontor. Ljudisolerande pausrum för industrier.

Personalrum för industri

Personalrum, personalhytt, industrikontor, kontorsenhet, kontorsmodul, verkstadskontor, pausrum, hörselkur/hörseltestrum, benämningarna är många och användningsområdena likaså.

Våra pausrum/industrikontor utrustas enligt önskemål med el, ventilation, värme, kylaggregat, kök, installationsgolv, undertak, belysning etc. Inredningsdetaljer som undertak går att välja fritt i vårt undertakssortiment. Se även:

Personalrum / Industrikontor – Teknisk beskrivning

Våra ljuddämpande personalrum och industrikontor har ett reduktionstal från 41 – 59dB. Väggtjockleken varierar mellan 83 – 260 mm. Väggsystemens ena sida kan väljas med perforerad plåt och uppnår då högsta ljudabsorptionsklass (Klass-A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr alla personalrum och industrikontor efter behov och önskemål.

Personalrum & Industrikontor – Data
Väggsystem M50, M80, M170, M260
Utformning Valfri (ritningsförslag erhålles för godkännande)
Ytskikt 1 mm, varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf.plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (RAL9010), Ljusgrå (RAL7035), Mörkgrå (RAL7024), valfri färg
Kärna Bullerskiva 50 (stenull). Bullerskiva 80 (stenull)
Ljudreduktion RW SP lab (plåt / plåt) M50 (41dB), M80 (46dB), M170 (52dB), M260 (59dB)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / perf. plåt) M50 (32dB), M80 (36dB)
Ljudabsorption Klass A – Högsta möjliga absorptionsklass (perforerad sida)
Väggtjocklek M50 (53mm), M80 (80mm), M170 (170mm), M260 (260mm)
Brandklass kärna Obrännbart
Brandklass väggsystem EW 120 (M80)
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm (Rw 37dB alt. Rw 48dB), valfri storlek
Ljudklassade ståldörrar 0,9 x 2,1 m & valfritt format (Rw 40dB alt. Rw 45dB)
Fönster till dörr 430 x H640 mm (Rw 35dB)
Skjutdörrar M50, M80, valfria mått (glasade)
Öppningar / Luckor Valfri utformning
Ljudfällor Anpassas efter behov
Ventilation Anpassas efter behov
Köksdel Valfritt
Undertak (Klass-A) Valfritt från vårt undertakssortiment
Elinstallationer / Datakablar Anpassas efter behov
VA / Avlopp Förberett. Anpassas efter behov
Toalett / Badrum Kan väljas till. Anpassas efter behov
Omklädningsrum / Vilorum Kan väljas till. Anpassas efter behov

Reduktionstal – Absorptionsklass

Standardfärger – Alltid i lager!

Mer än bara ljudisolerande maskininbyggnader

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.