Ljudhuvar

Ljudisolerade boxar/lådor för maskiner

Ljudisolerande ljudhuvar

Vi tillverkar ljudhuvar och ljuddämpande boxar till många olika typer av maskiner och ljudkällor. Både för inomhus- och utomhusmiljö. Varje ljudhuv skräddarsys och anpassas efter projektets förutsättningar.

Även om det primära syftet är att reducera buller, fungerar även ljudhuven som maskinskydd, insynsskydd, dammskydd etc. Ljudhuven kan levereras med öppningsbara sektioner, fönster, luckor och ventilation om så önskas.

Ljudhuvar: Reduktionstal – Absorptionsklass

Våra ljudhuvar har ett reduktionstal från 32 – 59dB. Väggtjockleken varierar mellan 53 – 260 mm. Väggsystemens ena sida kan väljas med perforerad plåt och uppnår då högsta ljudabsorptionsklass (Klass-A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr alla ljudhuvar efter behov och önskemål.

Ljudhuvar – Data
Väggsystem M50, M80, M170, M260
Utformning Valfri (ritningsförslag erhålles för godkännande)
Ytskikt 1 mm, varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf.plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (RAL9010), Ljusgrå (RAL7035), Mörkgrå (RAL7024), valfri färg
Kärna Bullerskiva 50 (stenull). Bullerskiva 80 (stenull)
Ljudreduktion RW SP lab (plåt / plåt) M50 (41dB), M80 (46dB), M170 (52dB), M260 (59dB)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / perf.plåt) M50 (32dB), M80 (36dB)
Ljudabsorption Klass A – Hägsta möjliga absorptionsklass (perforerad sida)
Väggtjocklek M50 (53mm), M80 (80mm), M170 (170mm), M260 (260mm)
Brandklass kärna Obrännbart
Brandklass väggsystem EW 120 (M80)
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm (Rw 37dB alt. Rw 48dB), valfri storlek
Ljudklassade ståldörrar 0,9 x 2,1 m & valfritt format (Rw 40dB alt. Rw 45dB)
Fönster till dörr 430 x H640 mm (Rw 35dB)
Skjutdörrar M50, M80, valfria mått (glasade)
Öppningar/Luckor Valfri utformning
Ljudfällor Anpassas efter behov
Ventilation Anpassas efter behov

Standardfärger ljudhuvar – Alltid i lager!

Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)

Mer än bara ljudisolerande ljudhuvar

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.