Industri

Produkter för ljuddämpning av industribuller i verkstad & industri.

Ljuddämpande produkter för att minska industribuller

Vi på Bullerbekämparen strävar alltid efter att erbjuda effektiva lösningar för att minska buller och förbättra arbetsförhållanden. Oavsett om det gäller maskiner, produktionslinjer eller verkstäder kan vår kompetenta personal hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.

Industrimiljö är för oss allt från gjuteri eller gruva till renrumsklassificerade labbmiljöer. Med troligen marknadens största ”verktygslåda” klarar vi av allt från att minska efterklangstiderna i en lokal till att bygga in produktionslinjer och maskiner. Ta kontakt med våra rådgivare för en diskussion om hur vi kan åtgärda dina bullerproblem. Vi levererar akustiska lösningar som fungerar i praktiken.