Manöverrum

Manöverrum utformade för att ge bästa möjliga ljudreduktion, utrymme och funktion.

Manöverrum med ett brett användningsområde

Manöverrum, manöverhytt, kontrollrum, benämningarna är många och användningsområdena likaså. Vi projekterar och bygger ljudisolerande rum, flyttbara eller fastinstallerade. Utformningen styrs beroende på önskad ljudreduktion, utrymmeskrav och funktion.

Rummen utrustas enligt önskemål med el, ventilation, värme, kylaggregat, kök, installationsgolv, undertak, belysning etc. Inredningsdetaljer som t ex undertak, går att välja fritt ur vårt undertakssortiment.

Manöverrum: Reduktionstal – Absorptionsklass

Våra ljuddämpande manöverrum har ett reduktionstal från 41 – 59dB. Väggtjockleken varierar mellan 83 – 260 mm. Väggsystemens ena sida kan väljas med perforerad plåt och uppnår då högsta ljudabsorptionsklass (Klass-A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr alla manöverrum efter behov och önskemål.

Manöverrum – Data
Väggsystem M50, M80, M170, M260
Utformning Valfri (ritningsförslag erhålles för godkännande)
Ytskikt 1 mm, varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf.plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (RAL9010), Ljusgrå (RAL7035), Mörkgrå (RAL7024), valfri färg
Kärna Bullerskiva 50 (stenull). Bullerskiva 80 (stenull)
Ljudreduktion RW SP lab (plåt / plåt) M50 (41dB), M80 (46dB), M170 (52dB), M260 (59dB)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / perf. plåt) M50 (32dB), M80 (36dB)
Ljudabsorption Klass A – Högsta möjliga absorptionsklass (perforerad sida)
Väggtjocklek M50 (53mm), M80 (80mm), M170 (170mm), M260 (260mm)
Brandklass kärna Obrännbart
Brandklass väggsystem EW 120 (M80)
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm (Rw 37dB alt. Rw 48dB), valfri storlek
Ljudklassade ståldörrar 0,9 x 2,1 m & valfritt format (Rw 43dB alt. Rw 48dB)
Fönster till dörr 430 x H640 mm (Rw 35dB)
Skjutdörrar M50, M80, valfria mått (glasade)
Öppningar / Luckor Valfri utformning
Ljudfällor Anpassas efter behov
Ventilation / AC Anpassas efter behov
Köksdel Valfritt
Undertak (Klass-A) Valfritt från vårt undertakssortiment
Elinstallationer / Datakablar Anpassas efter behov
VA / Avlopp Förberett. Anpassas efter behov
Toalett / Badrum Kan väljas till. Anpassas efter behov
Omklädningsrum / Vilorum Kan väljas till. Anpassas efter behov
Kontorsrum Valfri utformning

Standardfärger manöverrum – Alltid i lager!

Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)

Mer än bara ljudisolerande manöverrum

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.