X

Användarnamn

Ljuddämpande draperi DL50

Ljuddämpande draperier- DL50.
      
        
Data Bilder Dokument Kontakt Offertförfrågan
Ljuddämpande draperi DL-50
I vårt program ingår ljuddämpade lätt- och tung- folie draperier.
Draperierna är uppbyggda av en absorbent som skyddas på en
sida av en tät tung PVC-väv och på den andra sidan av ett
Pvc-nät (för absorbtion).

Draperierna kan monteras på många olika sätt; rörligt i sken-
system eller fast infäst direkt i vägg, stativ etc. Ljuddämpande
draperi är ett alternativ där höga krav ställs på flexibilitet.
Draperierna måttanpassas efter önskemål.
 
Se även: Ljuddämpande draperi kontor. 

Önskad längd och bredd. 
Standardtjocklek: 52 mm.
Ytskikt: Pvc-väv / Pvc-nät alt Dubbelsidig Pvc-väv. 

Flamskyddade draperityger att välja mellan
Valbara färger: Vit, Grå, Röd, Blå & Svart
  
Färger ljuddämpande draperi. Färger ljuddämpande draperi. Färger ljuddämpande draperi. Färger ljuddämpande draperi. Färger ljuddämpande draperi.


 
Egenskaper
Draperi DL-50 är uppbyggd av en ljudabsorbent som skyddas på en sida av ett öppet PVC-nät och på den andra sidan av en tät PVC-väv.
 
Draperierna kan monteras på många olika sätt:
Rörligt i skensystem eller fast infäst direkt i vägg, stativ, tak etc.
 
Användningsområden
Ljuddämpande draperi är ett alternativ där höga krav ställs på flexibilitet.
 
Exempel på användningsområden: Avskärmning av bullriga maskiner, avgränsning av arbetsplatser, avgränsning av lokaler mm. 
                                
 
Ritning: Ljuddämpande draperi DL-50
 
 Vy från sidan:
Format ljuddämpande draperier - valfri bredd / höjd
 
Vy ovanifrån:
Ovanvy ljuddämpande draperier
 


Reduktionstal- absorbtionsklass: Ljuddämpande draperi DL-50
 
Ljuddämpande draperi DL50 har ett reduktionstal på 14 dB. Ljuddämpande draperi DL50 har även en ljudabsorberande vävsida. Draperiet är uppbyggt med en kärna av Bullerskiva-T med högsta ljudabsorbtionsklass(A). 

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något
lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas. 
Vi skräddarsyr alla draperier utifrån behov och önskemål.  
Reduktionstal Ljuddämpade draperier
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.

Draperi DL-50 har en kärna av Bullerskiva T
som uppfyller ljudabsorptionsklass A.

  
Ljudapsorption  - Ljuddämpande draperi DL50

 
Tillbehör: Ljuddämpande draperi
 
Skentillbehör ljuddämpande draperier 
Ljuddämpande draperi: Ritning upphängning.

  
 

 


Har din arbetsplats för hög ljudnivå?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss
ett m@il på kontaktasidan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder och vid önskemål åker till din arbetsplats för att göra en professionell bedömning av bästa möjliga åtgärd på ditt problem.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00


 
Ljuddämpande draperi DL50 i gruppen Produkter / Industri / Ljuddämpande draperier hos Bullerbekämparen Svenska AB (B01700)
Ljuddämpande draperi DL50 - Data:
Draperimaterial PVC-väv / PVC-nät alternativt Dubbelsidig PVC-väv
SkentillbehörBlankförzinkat stål
KärnaMineralull
FormatMåttanpassas efter önskemål: Valfri Höjd x Bredd x Tjocklek 52 mm. (Veckning 380 mm)
DraperifärgerVit, Grå, Röd, Blå & Svart
Veckning Veckning 380 mm. Draperibredd + 95 mm (Fästes i 2 punkter)
Vikt5kg / m2
Användnings- områdenAvskärmning av bullriga maskiner, avgränsning av arbetsplatser, avgränsning av lokaler mm.
EgenskaperDraperi DL-50 är uppbyggd av en ljudabsorbent som skyddas på en sida av PVC-väv och på den andra sidan av PVC-nät
Upphänging flyttbart utförandeS-krok, Löpvagn, Skena, Skenhållare (Skentillbehör i Blankförzinkat stål)
Upphängning fast utförandeSkruv och bricka, Stripes mm 
LjudreduktionLjuddämpande draperi DL50 har ett reduktionstal på 14 dB.
AbsorptionsklassVid utförande PVC-väv/PVC-nät: Högsta absorptionsklass (A) på nät-sidan. 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
Ljuddämpande draperi DL50
Senast besökta produkter
Ljuddämpande draperi DL50
Ljuddämpande draperi DL50