PVC-Ridåer

PVC-ridåer kan minska värmeförlusten med upp till 90% vintertid.

Ljuddämpande PVC/ridåer för flera användningsområden

PVC-ridåer & PVC-stripes har ett stort användningsområde. De skyddar mot drag och damm, håller undan/stänger in så väl kyla som värme. Vintertid fungerar en pvc-ridå som en energibesparande åtgärd som kan minska upp till 90% av den värmeförlust som blir effekten av kalldrag från yttre portar samt öppningar mellan kall/varmförråd-lager. PVC kan skydda mot UV-strålning vid svetsning samt fungera som en barriär mot oljud samt tätning av öppningar runt maskiner. En PVC-ridå med fri genomsikt, ökar säkerheten, vilket minskar antalet truckolyckor.

Se också våra ljuddämpande draperier draperi DL50 och draperi DT10.

PVC-Ridåer & PVC-Stripes

En PVC-ridå är en energibesparande åtgärd. Det ger ett effektivt skydd mot kalldrag och kan minska värmeförlusten med upp till 90%. PVC-materialet går att beställa som en PVC-ridå att täcka en befintlig öppning alternativt köpas per löpmeter.

Ange mått till öppning du skall täcka med en PVC-ridå. Höjden på avskärmningen avgör vilka PVC-stripes som skall väljas.

Montera själv med en materialsats eller få hjälp av oss att sätta upp din PVC-ridå.

PVC-Ridåer Vi offererar PVC-Ridåer i önskade mått.
PVC-Stripes
Vi offererar PVC-Stripes i hela rullar eller kortare mått.

Välj mellan fast eller skjutbar upphängning.

PVC-Ridå – Data

PVC-Stripes Brandklass* Temp.tålig Dragh.fasthet 100×2 mm 200×2 mm 300×3 mm 400×4 mm
Transparent DIN4102,B2 -15° > +50°C 16 N/mm2 0,24 kg/m 0,5 kg/m 1,04 kg/m 2 kg/m
Trans. Polar DIN4102,B2* -25° > +30°C  11,5 N/mm2 0,5 kg/m 1,04 kg/m 2 kg/m
Trans. Röd DIN4102,B2 -15° > +50°C 16 N/mm2 0,5 kg/m 1,04 kg/m 2 kg/m
Trans. Brons DIN4102,B2 -15° > +50°C  18 N/mm2 0,74 kg/m
Tät Svart DIN4102,B2 -15° > +50°C 16 N/mm2 0,5 kg/m 1,04 kg/m
Tät Grå DIN4102,B2 -15° > +50°C 16 N/mm2 0,5 kg/m 1,04 kg/m
Tät Vit DIN4102,B2 -15° > +50°C 16 N/mm2 0,5 kg/m 1,04 kg/m
Ridå-Höjd Max: 2,5 m Max: 2,5 m Max: 4,5 m Över: 4,5 m
*Brandklassat enligt DIN 4102.B2. Materialet slocknar inom 6 sekunder efter eldslåga avlägsnats.

Övrigt PVC-material – Data

PVC-Stripes Brandklass* Temp.tålig Dragh.fasthet 300×2 mm 1000×5 mm 1000×7 mm 1200×2 mm
PVC-Folie DIN4102,B2 -15° > +50°C 16 N/mm2 6,1 kg/m 8,6 kg/m 3 kg/m
*Brandklassat enligt DIN 4102.B2. Materialet slocknar inom 6 sekunder efter eldslåga avlägsnats.

Transparent

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 2,5 m 100 x 2 mm
H – Upp till 2,5 m 200 x 2 mm
H – Upp till 4,5 m 300 x 3 mm
H – Över 4,5 m 400 x 4 mm
Höjden avgör val av format på PVC-Stripes

Transparent Polar

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 2,5 m 200 x 2 mm
H – Upp till 4,5 m 300 x 3 mm
H – Över 4,5 m 400 x 4 mm
Höjden avgör val av format på PVC-Stripes

Transparent Röd

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 2,5 m 200 x 2 mm
H – Upp till 4,5 m 300 x 3 mm
H – Över 4,5 m 400 x 4 mm
Höjden avgör val av format på PVC-Stripes

Transparent Brons (UV-avskärmande)

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 4,5 m 300 x 2 mm

Tät Svart

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 2,5 m 200 x 2 mm
H – Upp till 4,5 m 300 x 3 mm
Höjden avgör val av format på PVC-Stripes

Tät Grå

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 2,5 m 200 x 2 mm
H – Upp till 4,5 m 300 x 3 mm
Höjden avgör val av format på PVC-Stripes

Tät Vit

Avskärmningshöjd (H) Rek. format
H – Upp till 2,5 m 200 x 2 mm
H – Upp till 4,5 m 300 x 3 mm
Höjden avgör val av format på PVC-Stripes

PVC-Folie (bred)

Löpmeter Format
1200 x 2 mm
1000 x 5 mm
1000 x 7 mm