Skärmvägg 40 Renrum

Flyttbar skärmvägg på hjul eller fot

Skärmvägg anpassad för renrum

De skärmväggar vi levererar används ofta för att skärma av bullrande verksamhet, men också för att skilja på olika lokaldelar, arbetsgrupper, maskingrupper etc.

Stora bullrande maskiner eller processer går inte alltid att bygga in. Då kan lösningen vara en flyttbar skärmvägg.

Se även Skärmvägg 50 ›

Skärmvägg 40 Renrum: Reduktionstal – Absorptionsklass

Skärmvägg 40 är konstruerad för avskärmning och ljudabsorbering av luftburet ljud. Skärmvägg 40 i standardformat har ett reduktionstal (ca. värde) upp till 32dB. Kärnmaterialet är en ISO-klassad akustikskiva i högsta absoptionsklass (Klass A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en ljuddämpning om 5 – 10dB, 1 m bakom skärmen. Vilken nivå av ljuddämpning som uppnås, beror dock på ljudkällans ljudnivå och på hur lokalen är utformad.

Skärmvägg 40 Renrum – Data
Väggsystem M40
Utformning Skärmväggarna levereras med hjul alternativt med justerbar fot. (Skärmfot placeras i kanten alternativt indragen 400 mm vid hörnanpassning)
Mått standardutförande Bredd: 0,91 m, 1,82 m, 2 m och 2,73 m. Höjd: 2 m alt. 2,4 m.
Mått hörnanpassade Bredd: 1,73 m och 2,65 m. Höjd: 2 m alt. 2,4 m.
Ytskikt 1 mm varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf.plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (9010), Grå (7035), Mörkgrå (7024). Valfri färg.
Kärna Stenull 40 mm
Ljudreduktion Rw ca. värde (perf. plåt / perf. plåt) M40 ca. 16dB
Ljudreduktion Rw ca. värde (plåt / perf. plåt) M40 ca. 32dB
Ljudreduktion Rw ca. värde (plåt / plåt) M40 ca. 41dB
Ljudabsorption Klass A – Högsta möjliga absorptionsklass. (perforerad sida)
Väggtjocklek 43 mm
Brandklass kärna Obrännbart
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm , monteras mot tilläggskostnad

Skärmväggar i standardmått:

 • Bredd 0,91 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 0,91 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 1,82 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 1,82 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 2,0 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 2,0 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 2,73 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 2,73 m x Höjd 2,4 m

Vi offererar även andra mått!

(Skärmfoten i standardläge är placerad i skärmkanten)

Skärmväggar hörnanpassade

i standardmått:

 • Bredd 1,73 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 1,73 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 2,65 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 2,65 m x Höjd 2,4 m

Vi offererar även andra mått!

(Skärmfot indragen 400 mm.)

Standardfärger skärmvägg 40 renrum – Alltid i lager!

Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)

Mer än bara ljudisolerande skärmväggar

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.