X

Användarnamn

Avskärmningar

Avskärmningar mot buller - Ljuddämpande avskärmningar av industribuller
   
    
Data Bilder Dokument Kontakt Offertförfrågan

Avskärmning av buller i industrin.

Avskärmning är ett vitt begrepp likaså användningsområdet. De avskärmningar vi levererar används ofta för att skärma av bullrande verksamhet, men också för att skilja på olika lokaldelar, arbetsgrupper, maskingrupper etc.

Stora bullrande maskiner eller processer går inte alltid att bygga in. Då kan lösningen vara en ljuddämpande avskärmning med en skärmvägg eller att lokalen delas av med demonterbara ljudväggar.

Vi erbjuder även fasta och flyttbara skärmväggar för industri samt skärmväggar för kontor och offentlig miljö. 
(Se också "Avskärmning med tak": Ljuddämpande inbyggnader)                        
                         


Reduktionstal - absorptionsklass: Avskärmningar
 
Väggsystem som i de flesta fall används till avskärmningar har ett reduktionstal från 32  till 36 dB med en ljudabsorberande sida med högsta ljudabsorptionsklass(A) samt en väggtjocklek på  53 till 83 mm. Vid riktigt höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.  
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla avskärmningar utifrån behov och önskemål.  


 
 
Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M50 plåt/perf
Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M50 plåt/plåt
Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M80 / M805 plåt/perf
Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M80 / M805 plåt/plåtf


 
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.

Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A. 

Ljuddämpande avskärmningar - Ljudabsorption


 
Har du en maskin som behöver byggas in / skärmas av?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 [Tillbaka till toppen] [Tillbaka - Industriprodukter]
Skärma av bullret på din arbetsplats med en ljuddämpande avskärmning.
Ljuddämpande avskärmningar - Data: 
VäggsystemM50, M805, M80, M170, M260
UtformningValfri (ritningsförslag erhålles för godkännande). 
Ytskikt1 mm varmgalvaniserad färgbelagd stålplåt / perfplåt. Tjocklek färg 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL)Vit (9010), Grå(7035), Mörkgrå(7024), Valfri färg offereras
KärnaStenull (Bullerskiva T)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt/plåt)M50(41dB), M805(46dB), M80(46dB), M170(52dB), M260(59db)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt/perf)M50(32dB), M80(36dB), M805(36dB), 
LjudabsorptionA - Högsta möjliga absorptionsklass (vid en perforerad sida).
VäggtjocklekM50(53mm), M80(80mm), M805(83mm), M170(170mm), M260(260mm)
Brandklass kärnaObrännbart
Brandklass väggsystemVäggsystem M805 har brandklass EW120.
Ljudklassade glas740xH1010 mm (Rw48 alt 37dB), Valfri storlek
Ljudklassade ståldörrar0,9x2,1m & Valfritt format (Rw 43 alt 48dB)
Fönster till dörr430xH640 mm (Rw 35dB)
SkjutdörrarM50, M80, M805 Valfria mått (glasade)
Öppningar / LuckorValfri utformning
LjudfällorAnpassade efter behov
VentilationAnpassas efter behov.

 
Standardfärger - Alltid i lager: (Valfri färg offereras på begäran: 

Ljuddämpande inbyggnader valbara färger - Mörkgrån RAL 7024Ljuddämpande inbyggnader valbara färger - Ljusgrå RAL 7024Ljuddämpande inbyggnader valbara färger - Vit RAL 9010
  Mörkgrå
(RAL 7024)
 Ljusgrå
(RAL 7035)
        Vit
(RAL 9010)
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00

Ljuddämpande avskärmningar. 

Senast besökta produkter
Avskärmningar
Ljuddämpande avskärmningar.