Ljudfällor

Dämpar effektivt buller från olika ventilationsöppningar

En ljudfälla dämpar effektivt buller från olika ventilationsöppningar. Ljudfällor kan variera enormt i storlek beroende på luftflöden och önskad ljudreduktion samt befintligt buller de avser dämpa.
Vi projekterar, tillverkar och monterar ljudfällor i alla format. Ljudfällor är ett effektivt bullerskydd avseende ventilation av olika slag och är standard vid inbyggnad av buller i industriell miljö.