Blockväggar

Ljudklassade & brandklassade flyttbara blockväggar för kontor & offentlig miljö

Blockväggar – Ljuddämpande & flyttbara väggar

Blockväggar är enkelt flyttbara ljuddämpande väggar / väggblock för en flexibel och ljudisolerande uppdelning av stora som små lokaler i kontor och offentlig miljö. Blockväggar har en kärna av aluminium och mineralull.

Upphängning sker med bärvagnar som löper på en skena vid taket. En blockvägg ”parkeras” i lokalen eller dolt utanför lokalen.
Se våra andra väggar för kontorsmiljöer: