Ljudisolerade rum

Våra ljudisolerade rum & tysta mötesrum är måttanpassade efter rummet de ska placeras i.

Ljudisolerade & tysta mötesrum

Vi projekterar och bygger ljudisolerade rum som flyttbara eller fastinstallerade. Utformningen av rummen är i de flesta fall helt beroende av önskad ljudreduktion, utrymmesbehov och funktion.

Våra ljudisolerade mötesrum utrustas enligt önskemål med el, ventilation, undertak, belysning etc. Övriga inredningsdetaljer som ljudabsorbenter, mattor och bord går att välja fritt. Rummen går att användas som tysta mötesrum och telefonbås för kontor och kontorslandskap.