Bullerpanel 80

Används för att få bra ljudabsorption i t ex en industrimiljö.

Väggpanelen ger ökad absorption i ljudhårda lokaler

Bullerpanel 50 är en väggpanel som används som ljudisoleringsmaterial för industrin. Väggpanelen ger en ökad absorption i ljudhårda lokaler och minskar även ljudreflexer från en ljudkälla som står placerad nära en vägg.

Väggpanelen finns i tjocklek 50 respektive 80mm beroende på vilka behov av ljuddämpning som finns i produktionslokalen.

Se även Bullerpanel 50

Bullerpanel 80: Ljudabsorption – ljudreduktion:

Bullerpanel 80 har en kärna av Bullerskiva 80, en A-klassad ljudabsorbent (högsta absorptionsklass) omsluten av en perforerad plåtkasett. För att uppnå en god ljudabsorption i en industrimiljö, kan man kombinera Bullerpanel 80 med en takabsorbent. Då minskar man ljudreflexer både från tak och väggar.
I miljöer med mycket buller räcker det inte att öka absorptionen i lokalen utan detta måste kompletteras med att de största ljudkällorna ljudisoleras. För att isolera olika former av ljudkällor kan man exempelvis använda sig av en Ljuddämpande inbyggnad eller Ljudhuv som både har en ljudabsorberande sida även har har hög ljudreduktion. När det är möjligt kan det värsta bullret skiljas från övrig verksamhet med en Avskärmande vägg. Våra industriprodukter har ett reduktionstal från 32 dB upp till maximalt 59 dB som uppnås i våra standardväggsystem (M50-M260).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr vår bullerpanel utifrån behov och önskemål.

Bullerpanel 80 – Data

Väggsystem Plåtkasett – mineralull omsluten av en perforerad 1 mm plåt.
Två tjocklekar Efter behov. Standardtjocklek 50 mm alt 80 mm används vid ljuddämpning av lägre frekvenser.
Utförande (*) Bredd: 0 – 0,8m per sektion, Höjdmått: 0 – 3 m per sektion.
Ytskikt 1 mm varmgalvaniserad färgbelagd perforerad stålplåt. Tjocklek färg 200 my
Perforerad stålplåt (RAL) Vit (9010), Grå (7035), Mörkgrå (7024), Valfri färg
Kärna Stenull (Bullerskiva 80)
Ljudabsorption A- Högsta möjliga absorptionsklass
Väggtjocklek Bullerpanel 80 (80 mm)
Brandklass kärna Obrännbart

Plåt & Perforerad plåt – Standardfärger

Perforerad plåt.

Plåt.

Standardfärger på våra maskininbyggnader – Alltid i lager! Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)