Bullerpanel 50

Används för att få bra ljudabsorption i t ex en industrimiljö.

Väggpanelen ger ökad absorption i ljudhårda lokaler

Bullerpanel 50 är en väggpanel som används som ljudisoleringsmaterial för industrin. Väggpanelen ger en ökad absorption i ljudhårda lokaler och minskar även ljudreflexer från en ljudkälla som står placerad nära en vägg.

Väggpanelen finns i tjocklek 50 respektive 80mm(Bullerpanel 80) beroende på vilka
behov av ljuddämpning som finns i produktionslokalen.

Bullerpanel 50: Ljudabsorption – ljudreduktion:

Bullerpanel 50 har en kärna av Bullerskiva 50, en A-klassad ljudabsorbent (högsta absorptionsklass) omsluten av en perforerad plåtkasett. För att uppnå en god ljudabsorption i en industrimiljö, kan man kombinera Bullerpanel 50 med en takabsorbent. Då minskar man ljudreflexer både från tak och väggar.
I miljöer med mycket buller räcker det inte att öka absorptionen i lokalen utan detta måste kompletteras med att de största ljudkällorna ljudisoleras. För att isolera olika former av ljudkällor kan man exempelvis använda sig av en Ljuddämpande inbyggnad eller Ljudhuv som både har en ljudabsorberande sida även har har hög ljudreduktion. När det är möjligt kan det värsta bullret skiljas från övrig verksamhet med en Avskärmande vägg. Våra industriprodukter har ett reduktionstal från 32 dB upp till maximalt 59 dB som uppnås i våra standardväggsystem (M50-M260).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar etc. Vi skräddarsyr vår bullerpanel utifrån behov och önskemål.

Bullerpanel 50 – Data

Väggsystem Plåtkasett – mineralull omsluten av en perforerad 1 mm plåt.
Två tjocklekar Efter behov. Standardtjocklek 50 mm alt 80 mm används vid ljuddämpning av lägre frekvenser.
Utförande (*) Bredd: 0 – 0,8m per sektion, Höjdmått 0-3m per sektion.
Ytskikt 1 mm varmgalvaniserad färgbelagd perforerad stålplåt. Tjocklek färg 200 my
Perforerad stålplåt (RAL) Vit (9010), Grå (7035), Mörkgrå (7024), Valfri färg
Kärna Stenull (Bullerskiva 50)
Ljudabsorption A- Högsta möjliga absorptionsklass
Väggtjocklek Bullerpanel 50 (50 mm)
Brandklass kärna Obrännbart

Plåt & Perforerad plåt – Standardfärger

Perforerad plåt.

Plåt.

Standardfärger på våra maskininbyggnader – Alltid i lager! Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)