X

Användarnamn

Bullerskiva T50 - Ljudisolering

Bullerskiva T - Mineralullsabsorbent för ljuddämpning mellan väggar samt i slutna kontruktioner
Data Bilder Dokument Kontakt Offertförfrågan

Ljudisolering slutna kontstruktioner.

Bullerpanel T-50 är en väggpanel som används som ljudisoleringsmaterial för industrin. Väggpanelen ger en ökad absorption i ljudhårda lokaler och minskar även ljudreflexer från en
ljudkälla som står placerad nära en vägg.

Det finns absorbenter som är anpassade för industrin och det
finns absorbenter som är anpassade för kontor och i offentliga
miljöer. Vi hjälper Er gärna att hitta en väggabsorbent
som matchar Ert behov.

Väggpanelen finns i tjocklek 50 respektive 80 mm beroende på vilka
behov av ljuddämpning som finns i  i produktionslokalen.
 
Standardfärger: Vit, Mörkgrå, Ljusgrå & Beige.
                     


Ljudabsorption - ljudreduktion: Bullerpanel T-50
 
Bullerpanel T-50 har en kärna av Bullerskiva T, en A-klassad ljudabsorbent (högsta absorptionsklass) omsluten av en perforerad perforerad plåtkasett. För att få bra ljudabsorption(*) i en industrimiljö uppnår man ett bra resultat vid en kombination av en takabsorbent exempelvis Parafon buller för att minska ljudreflexer från taket med en bullerpanel som minskar ljudreflexer från väggar
 
I miljöer med mycket buller räcker det inte att öka absorptionen i lokalen utan detta måste kompletteras med att de största ljudkällorna ljudisoleras. För att isolera olika former av ljudkällor kan man exempelvis använda sig av en Ljuddämpande inbyggnad eller Ljudhuv som både har en ljudabsorberande sida även har har hög ljudreduktion(**). När det är möjligt kan det värsta bullret skiljas från övrig verksamhet med en Avskärmande vägg. Våra industriprodukter för ljudreduktion har reduktionstal från 32 dB upp till maximalt 59 dB i våra standardväggsystem M50-M260.
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla avskärmningar utifrån behov och önskemål. 
 
        ( * Ljudabsorption = Förmåga att "suga upp" (absorbera) ljud).
        ( ** Ljudreduktion = Förmåga att "minska" (reducera) ljud som passerar genom skärm).
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A.
   Bullerreducerande väggpanel - bullerpanel T50 - Ljudabsorbtion
 

 
Har du en produktion/tillverkningslokal med lite hög ljunivå?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss
ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder och vid önskemål åker till din arbetsplats för att göra en professionell bedömning av bästa möjliga åtgärd på ditt problem.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Bullerskiva T50 - Ljudisolering i gruppen Produkter / Kontor & Offentlig miljö / Ljudabsorbenter kontor / Ljudabsorbenter hemmiljö / Mineralullsabsorbenter / Bullerskiva T - Ljudisolering slutna konstruktioner hos Bullerbekämparen Svenska AB (B31000)
Bullerpanel T80 - Data: 
VäggsystemPlåtkasett - mineralull omsluten av en perforerad 1 mm plåt. 
Två tjocklekarStandardtjocklek 50 mm(T50) alt 80 mm(T80) används vid ljuddämpning av lägre frekvenser. Bullerpanel T50 är effektiv vid högre frekvenser. 
 Utförande (*)Bredd: 0 - 0,8m per sektion, Höjdmått 0-3m per sektion.
Ytskikt1 mm varm galvaniserad färgbelagd perfoererad stålplåt. Tjocklek färg 200 my
Perforerad stålplåt (RAL)Vit (9010), Grå(7035), Mörkgrå(7024), Valfri färg
KärnaStenull (Bullerskiva T)
LjudabsorptionA - Högsta möjliga absorptionsklass (vid en perforerad sida).
VäggtjocklekBullerpanel T80 (80mm)
Brandklass kärnaObrännbart
Brandklass väggsystem

 
Standardfärger - Alltid i lager: (Valfri färg offereras på begäran: 

Ljuddämpande inbyggnader valbara färger - Mörkgrån RAL 7024Ljuddämpande inbyggnader valbara färger - Ljusgrå RAL 7024Ljuddämpande inbyggnader valbara färger - Vit RAL 9010
  Mörkgrå
(RAL 7024)
 Ljusgrå
(RAL 7035)
        Vit
(RAL 9010)
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
Bullerskiva T50
Senast besökta produkter