X

Användarnamn

Undertak - Parafon Hygien, Tvättbara undertak

Data Bilder Dokument Artikellista Kontakt Köp

Parafon Hygientak Undertak.  

Hygieniska undertak för renrum.
Välj mellan varianter av undertaksskivor som uppfyller hygienkrav:
- Parafon Hygien för renrumsmiljö. 

Parafon Hygien har ett ytskikt runt skivan av glasfiber-
flor och avger därmed inte mer än 10 partiklar per kubikfot luft.
(Bra utomhusluft innehåller 1 000 000 partiklar). Skivan uppfyller
därmed kraven för renrum enligt US Federal Standard 209E.
 
Av hygieniska skäl brukar renrum av olika slag ha släta rena golv
och väggytor vilket medför att det blir dåligt ljudklimat.
Med undertaket Parafon Hygien tillförs ljudabsorbenter som
effektivt bryter ljudreflexer från olika ljudkällor i arbetsmiljön.
 
Färg: Vit
Beteckning / kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Kant A
600 x 600 x 18
6 st
Kant A
1200 x 600 x 18
10 st (A), 6 st (E24)
Kant A
600 x 600 x 40
 6 st
 Kant A 1200 x 600 x 40 6 st
  

  
Färger: Vit, Ljusreflektans 84%


 
Data:PARAFON Hygien
 

PARAFON Hygien är framtagen för tuffa miljöer där man har höga krav på både rengörbarhet och god akustik. Det finns dessutom lokaler med hög luftfuktighet, lokaler för hantering av olika kemikalier och renrum, där antalet partiklar i luften, påverkar valet av undertak. Hygien med ett förstärkt ytskikt, ett ljudabsorberande kärnmaterial, heltäckande kantmålning och baksidesbeläggning klarar alla dessa miljöer. Utförandet gör också skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren.

Undertaken i lokaler med hygienkrav rengöres på många olika sätt. Från avtorkning med fuktig duk till högtryckstvätt. Detta ställer höga krav på produktens yta. Ytskiktet på Hygien är en vit, förstärkt glasfiberfilt, som tål hårda tvätt-, skrubbnings- och skraptester. Hygien klarar därför ofta återkommande och hårda rengöringar.

Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter ca 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Ytskiktet, kantmålningen och baksidesbeläggningen av glasfiberflor gör att skivan klarar kraven för användning i renrum, enligt US Federal Standard 209 E, klass 2,5/10. Detta innebär att partikelavgivningen får vara max 10 partiklar per kubikfot luft – bra utomhusluft innehåller ca 1 000 000 partiklar och i operationsrum tillåts 10 000 partiklar per kubikfot.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Hygien ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Hygien uppfylls därför, med god marginal, kraven på den bästa inomhusluften, AQ 1.

Hygien klassas som lågemitterande.

Hygien är Svanenmärkt och ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassat till SS-EN ISO 9002:1994.


FÄRG
Vit.
Ljusreflektansen är ca 84 % enligt SS 019100.
 hygienfarg

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kök, matsalar, barer, restauranger och cafeterior. Livsmedelsindustrin, slakterier, mejerier och bryggerier. Laboratorier, operationsrum, finelektronik- och läkemedelsindustrin. Badanläggningar, dusch- och omklädningsrum.

BRANDKLASS
Ytskikt klass 1, enligt NKB 14, på obrännbart material.
Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage med “MONTAGE A1eller A6”.

FUKTRESISTENS
Fjord suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25°C – tillfälligt 100 % och 40° C.

SKRAPHÅLLFASTHET
Hygien har genomgått mekaniskt skraptest med bladstål och uppnått hög hållfasthet. Testet är utfört vid Armstrong Research & Development Centre, Lancaster, USA. 

HÅLLLBARHET
Hygien har genomgått mekaniskt test med upprepade skrubbningar. Testet utfördes med hård borste på våt yta och Hygien uppnådde mycket hög hållbarhet. Testet är utfört vid Armstrong Research & Development Centre, Lancaster, USA. 


Montering
Hygien monteras i Prelude 24, synlig bärkonstruktion, ”MONTAGE A1 eller A6”. Vid krav på avspolbarhet skall skivorna säkras mot bärkonstruktionen med ett clips per 0,3 lpm, ”MONTAGE A6”.

Innan skivorna monteras rekommenderas att bakomliggande ytor rengöres och behandlas med medel, som förhindrar tillväxt av mögel och bakterier.

Vid montage i fuktiga och aggressiva miljöer eller då tvättning förekommer ofta, rekommenderas bärkonstruktionen Prelude 24 med förstärkt rostskydd – korrosionsklass C4. Snittytor på passbitar och vid genomföringar kan efterbehandlas med ”Kantfärg till Hygien” 

Belysning
Utanpåliggande armaturer rekommenderas. Skyddsformen anpassas till verksamheten i lokalen.


VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande             Vikt ca

Kant A     18 mm     3.0 kg/m²

              40 mm      4,0 kg/m2
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
Utan clips              52 mm 
med clips             140 mm 
 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMOBARHET
Utan clips            
Tj. 18 mm    80 mm 
     40 mm  100 mm 
Med clips    140 mm
 demobarhet

FORMAT
Kant                         mått        Tjocklek                                              (mm)          (mm) 
A                            600X600        18
                            1200X600        18 
                              600x600        40
                            1200x600         40
 format-a

RENGÖRING

Borstning eller dammsugning med mjuk borste, daglig avtorkning med våt duk eller svamp. Kan även spolas med låg eller högtryck, 3-4 gånger per år, max tryck 50-60 bar, minsta avstånd 300 mm och spolvinkel ca 45° under förutsättning att skivorna clipsas fast med clips bärkonstruktionen.

Efter avspolning bör bärkonstruktionen avtorkas. Se separat broschyr.

MILJÖ
Emission: Lågemitterande, uppfyller klass MEC-A.
Partikelavgivning: Uppfyller klass AQ 1.
Renrum: Klass 2,5/10.
Återvinning undertak: Rewool.
Återvinning emballage: Repa.

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.Absorptionsvärden och klasser är uträknade
enligt ISO 11654.
hygien18mmljudabs_diagr hygien18mmljudabs_tab
hygien40mmljudabs_diagr hygien40mmljudabs_tab


FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: PARAFON Hygien
Format:

Färg: Vit

Montage: A1 med Prelude 24 1)

Tillbehör:

1) Se separat broschyr.
  

[ Tillbaka ]
Undertak - Parafon Hygien, Tvättbara undertak i gruppen Produkter / Kontor & Offentlig miljö / Undertak kontor / Undertak - Tvättbara / Renrum hos Bullerbekämparen Svenska AB (PHygienr)
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
  Produktblad:              
    (På s.21 hittar du Undertak - Parafon Hygien)    
 
    Produktkatalog - Armstrong - Bärverk till undertak / innertak.pdf (8,8 Mb)
 
     
  Montageanvisning:  
    (På s.9 hittar du montageanvisningar för undertak Parafon Hygien i bärverk)

Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00

Bullerbekämparen AB - Din återförsäljare av undertak  - Med bra priser!
Undertak - Med hygienkrav, Tvättbara undertak
Senast besökta produkter
Undertak - Parafon Hygien, Tvättbara undertak
Undertak - Med hygienkrav, Tvättbara undertak