X

Användarnamn

Slagtålig väggabsorbent - Parafon Wall Panel Slugger

Data Bilder Dokument Artikellista Kontakt Köp

Parafon Slugger - Slagtålig väggabsorbent 2,7mx1,2m!

 
Ljudabsorbenter på vägg används för att få en ökad absorption i ljudhårda lokaler och för att minska ljudreflexer från t.ex. en
ljudkälla som står placerad nära väggen.
 
Parafon Slugger är en ljudabsorbent med stark och slagtålig yta. Väggskivan tål tuffa tag i utsatta lokaler. Slugger tillverkas av stenull med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning. 
 
Vi hjälper Er gärna att hitta en väggabsorbent
som matchar Ert behov.
Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
A*2700 x 1200 x 403 st
  (*Slugger, Finns i färger: Vitt, Grått & Svart )
 

  
Färger:                          
Parafon Slugger:               
- Slugger Vit
- Slugger Grå
- Slugger Svart
 

 
Data:

vaggskiva_miljobild Väggskivor skapar en behaglig, dämpad och ombonad ljudmiljö. Taluppfattbarheten förbättras i rum med hårda väggytor genom att ljudreflektionen minskar. Detta är viktigt för t ex biografer, studios och hörsalar. Väggskivorna består av en stenullsskiva med ytskikt av glasfiberväv. Långsidorna är försedda med vitmålade U-profiler av stål, synlig kant 20 mm.

Kärnmaterialet består av oorganisk stenull, som inte angrips av skadedjur, bakterier eller svamp.

Stenullen är obrännbar och termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Väggskivor ligger värdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Väggskivor uppfyller därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Väggskivor klassas som lågemitterande.

PARAFON Väggskivor ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassat till SS-EN ISO 9002:1994. 

 
FÄRG

SLUGGER: 
- Slugger Vit
- Slugger Grå
- Slugger Svart

 

farg_vaggskivaslugger

 

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Skolor, kontor, konferensrum, samlingslokaler, studios, biografer, hörsalar.

BRANDSÄKERHET
Ytskikt klass I, enligt NKB 14, på obrännbart material. Tändskyddande beklädnad enligt NKB 15. Gäller standardfärg.

FUKTRESISTENS
90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

SLAGTÅLIGHET
Slugger har mycket bra slagtålighet.
Textur har bra slagtålighet.

 

VIKT
Skiva och kantprofiler, ca 5 kg/m2

BELASTNING
Upphängning bör inte ske i väggskivorna utan mot bakomliggande vägg eller i profilen.

DEMONTERBARHET
Väggskivorna är lätt demonterbara.

 

FORMAT

 

                   mått(mm)          Tjocklek (mm) SLUGGER


                   2700 x 1200              40

 

  
 
KANTUTFORMNING
Rak kant.
 vaggskiva_kantutformning
 
RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Slugger kan avtorkas med våt duk eller svamp. Se separat broschyr.
 
LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.Absorptionsvärden och klasser är uträknade
enligt ISO 11654.
vaggskiva_ljudabs_diagr vaggskiva_ljudabs_tab
Slagtålig väggabsorbent - Parafon Wall Panel Slugger i gruppen Produkter / Kontor & Offentlig miljö / Ljudabsorbenter kontor / Väggabsorbenter kontor / Parafon® - Ljudabsorbenter vägg hos Bullerbekämparen Svenska AB (PSluggerVr)
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
  Produktblad:              
    (Produktblad - Parafon Väggskivor: - Slugger & - Textur & - Struktur - hittar du på s.31)
    (Produktblad - Parafon Wall Absorber Classic - Väggskiva -  hittar du på s.32)
 
    Produktkatalog - Armstrong - Bärverk till undertak / innertak.pdf (8,8 Mb)
 
     
  Montageanvisning:  
    (Montageanvisning - Parafon Väggskiva: - Slugger & - Struktur & - Textur -  hittar du på s.22) 
    (Montageanvisning - Parafon Wall Absorber Classig - Väggskiva -  hittar du på s.27)

Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
Slagtålig väggabsorbent - Parafon Slugger väggskiva.
Senast besökta produkter
Slagtålig väggabsorbent - Parafon Wall Panel Slugger
Slagtålig väggabsorbent - Parafon Slugger väggskiva.