Absoflex Palett Vägg

Ljudabsorbent för väggar och tak i studio och hemmamiljöer.

Absoflex Palett har en hög absorptionsförmåga

För att skapa bättre akustik i lokaler där buller och lång efterklangstid förekommer, kan man med fördel montera Absoflex Palett ljudabsorbent.

Absoflex Palett – Teknisk beskrivning

Absoflex Palett är en ljudabsorbent helt försluten med väv, både på kanterna och på ovansidan. Skivan har en kärna av mineralull med mycket bra absorptionsförmåga som effektivt minskar ljudreflexer och därmed också efterklangstid effektivt. Detta upplevs genom att ljudet avtar fortare.
Absorbenten monteras enhetsvis i byglar på vägg.
Absoflex Palett går även att vända vid skador eller svår nedsmutsning, vilket ger en förlängd livstid. Placeringen av absorbenten är dock viktig för att ge lokalen en så effektiv bullerdämpning som möjligt.

Absoflex Palett Vägg – Data

Absoflex Palett
Format 1200 x 1000 x 50 (mm), 1200 x 600 x 50 (mm)
Uppfästning Bygel distans 50 mm eller bygel dikt direktmontage.
Antal / kartong 11st: 1200 x 1000 x 50 mm. 20st: 1200 x 600 x 50 mm.
Kärna Mineralull
Ytskikt Glasfiberväv
Färg Vit
Ljudabsorption Klass A – Högsta absorptionsklass enligt svensk standard.
Brandklass Mineralull klassas som obrännbart material.
Miljö och återvinning Vi återvinner alla restprodukter vid tillverkning samt vid montage.

Absoflex Palett Vägg – Produktbilder

Mer produkter inom kontor & offentliga miljöer

Vi erbjuder produkter för effektiv ljudisolering och ljuddämpning av kontorslandskap och offentliga miljöer.