X

Användarnamn

Takabsorbent industri - Parafon Bullerskiva Tak, Grey

Data Bilder Dokument Artikellista Kontakt Köp

Parafon Bullerskiva, Grått ytskikt. 

Bullerdämpning med en grå bullerskiva,
takabsorbent för montage dikt an tak.
Parafon Bullerskiva är en effektiv ljudabsorbent vid ljudisolering
av tak eller vägg, för att öka absorptionen i industri lokaler. 
Ljudreflexer från exempelvis maskiner och annat oljud minskar.

Bullerskivor kan monteras dikt an tak, alternativt pendlas ned till
önskad nivå med ett undertak. I jämförelse med ett traditionellt
undertak i kontor och offentlig miljö, kräver industrimiljöer tjockare
skivor för att bättre dämpa de lägre frekvenserna.
 
Färg: Vit, Natur, Grå & Svart. (Önskad kulör mot extra kostnad)
Mer information: (Se dataflik)
 

  
Färger: Natur, Vit, Grå, Svart
 

 
Data:

PARAFON Bullerskiva är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler. En god arbetsmiljö är viktig för trivseln och framförallt för säkerheten. Genom att montera Buller i tak och på väggar skapar man ett bra ljudklimat. Bullernivån sänks, genom att efterklangstiden "ekot" förkortas och taluppfattbarheten ökar. Det skadande eller tröttande bullret minskar och varningsrop hörs bättre.

Montagemetoder, försänkt eller dikt an, hel- eller deltäckande, olika färger och format. Buller finns i flera olika färger och kan monteras mot alla typer av underlag – plåt, betong, lättbetong eller trä. Skivan har ytskikt av naturell eller infärgad glasfiberfilt, ett ljudabsorberande kärnmaterial och baksidan är belagd med glasfiberflor. Bullerskivan kan även placeras i ett undertak.
 
Kärnmaterial,  består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp. Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För PARAFON Bullerskiva ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Bullerskivan uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. PARAFON Bullerskiva klassas som lågemitterande.

Brandsäkerhet
Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter ca 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Brandklass
Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1. Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15.

Fuktresistens
Parafon Buller ljudabsorbent suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 90 %relativ fuktighet och 25 °C – tillfälligt100 % och 40 °C.

Rengöring
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Miljö
Emission: Lågemitterande, uppfyller klass MEC-A.Partikelavgivning: Uppfyller klass AQ 1.Parafon Bullerskiva ingår i *REWOOL – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar. Återvinning emballage: **REPA. * Solidytskiktet måste avlägsnas innan återvinning ** Gäller vid emballage i kartong

Kvalitet
Tillverkningen av Parafon bullerskiva uppfyller kraven enligt ISO 9001, anpassat till SS-EN ISO9001:2000.

CE-märkning
Parafon Bullerskiva är CE-märkt
enligt standard EN 13964:2004.

Ljudabsorption: Ljudabsorbent Bullerskiva

Ljudabsorptionen har mätts enligt iso 345. Absorptionsvärdet och klasser är uträknade enligt  ISO 11654.

Dikt an  Försänkt, 50 mm Bullerskiva
bullerskiva - dikt an apsorptionsfaktor - parafon bullerskiva
   FÄRG
Färg            Ljusreflektans % ca                 
Natur          60                           
Vit              80                            
Svart          9

Grå            35

Ljusreflektans enligt SS 0191100
 
Ljuddämpning industrilokal med Parafon Bullerskiva
   Natur   Grå   Svart   Vit

 VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Tjocklek                Vikt, beroende på montagesätt

  30 mm                  2-3 kg/m²

  50 mm                  2-3 kg/m²
100 mm                  4-5 kg/m²
  
Ljudabsorbent - Parafon bullerskivaFORMAT
Kant                        Mått(mm)                  Tjocklek (mm)                     
A                            1200X600                   30,50 och 100
                            1200X1200                   30,50 och 100
 
 
 
Takabsorbent industri - Parafon Bullerskiva Tak, Grey i gruppen Produkter / Industri / Ljudabsorbenter industri / Takabsorbenter industri  hos Bullerbekämparen Svenska AB (PBullerGreyR)
Parafon Bullerskiva - Takabsorbent färg Grey 
Storlekar1200x600x100 mm
1200x1200x50 mm
1200x600x50 mm
1200x600x30 mm
Tjocklekar 100 mm, 50 mm, 30 mm. 
MontageMonteras skruv och galvad bricka i tak eller som undertak.
Enbart absorbentGår bra att köpa enbart absorbent för att inreda som man själv önskar med egen konstruktion i trä eller dylikt.
LjudabsorptionA-klassad ljudabsorbent med hög ljudabsorption.
Bullerskiva för vägg och takBullerskiva för vägg och takBullerskiva för vägg och takBullerskiva för vägg och tak
Bullerskiva för vägg och tak
Bullerskiva för vägg och takBullerskiva för vägg och takBullerskiva för vägg och tak
M@ilaeller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information eller offertförfrågan.
 
  Produktblad:              
    (Ljudabsorbent tak/vägg - Parafon Buller hittar du på s.33)
 
 
     
  Montageanvisning:  
    (Montage - Parafon Buller - Undertak i Bärverk hittar du på s.7)
    (Montage - Parafon Buller - MT-profil  hittar du på s.10)
    (Montage - Parafon Buller - Skruv och Bricka hittar du på s.11)
    (Montage - Parafon Buller - Försänkt betongkasetttak hittar du på s.12)
    (Montage - Parafon Buller - Dikt an tak - Betongkasetttak hittar du på s.13)
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
Takabsorbent industri - Parafon Bullerskiva tak, Grey
Senast besökta produkter
Takabsorbent industri - Parafon Bullerskiva Tak, Grey
Takabsorbent industri - Parafon Bullerskiva tak, Grey