X

AnvändarnamnBullerdämpning och bullerskydd sedan 1972


Bullerbekämparen startade år 1972 och har sedan dess arbetat med att dämpa buller, d v s icke önskvärt  ljud, i olika miljöer.

Vi har byggt upp vår kompetens kring praktisk bullerbekämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt gällande bullerdämpning och bullerskydd från start till åtgärdat problem.
 
Bullerbekämparen grundades av maskinkonstruktör Börje Lund. Intresset för bullerskydd och bullerdämpning väcktes då många maskiner hade en allt för hög ljudnivå. Mycket har hänt på vägen. För bara 25 år sedan var det ingen självklarhet att buller och oljud skulle vara en arbetsmiljöfråga. Vi möts idag av en ökad medvetenhet och kunskap om buller och de skador som ljud kan ge.
 
Våra kunder finns i huvudsak i Sverige där vi arbetar över hela landet, men våra bullerskydd och produkter för bullerdämpning finns även representerade i ett antal länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Australien och Mellanöstern.

Sedan 2019 ingår företaget i Christian Bernerkoncernen, som erbjuder kunskap, kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. 

Bullerbekämparen är ett dotterbolag till det svenska bolaget Christian Berner AB, läs mer här: 
https://www.christianberner.se

Läs mer om Christian Bernerkoncernen här: 
https://www.christianberner.com

 
 Buller och bullerbekämpning - Bullerbekämparen har bekämpat buller sedan 1972.Senast besökta produkter