X

Användarnamn

Väggpaneler

Väggpaneler - Ljudabsorberande & ljudreducerande väggpaneler för industri, kontor och offentliga miljöer. Alla absorbenter i vårt sortiment uppfyller Klass - A enligt svensk standard för ljudabsorption vilket ger maximal ljudabsorberande effekt. 
 

 
Väggpanel för industri, kontor och offentliga miljöer
 
För att effektivt dämpa ljud i din industri, på ditt kontor eller offentliga miljö krävs först en inventering av hur den akustiska miljön
ser ut i dagsläget: Materialtyper på tak, väggar och golv och eventuella tidigare åtgärder för bättre ljudmiljö. 
Har ni tidigare byggt ett undertak eller ljuddämpat delar av verksamheten - åtgärder att bygga vidare på i en helhetslösning?
 
Rådgör gärna med en av våra akustikkonsulter som dagligen diskuterar bullerproblem och ger konsultationer för att komma fram till bästa möjliga
åtgärder just för ditt företag. För att kunna ge dig förslag på bästa möjliga åtgärd krävs ibland ett besök i verksamheten. Har du dokumenterat med bilder och vet vad du är intresserad av räcker det ofta med en konsultation per telefon i kombination med kompletterande bilder för att ge ett bra förslag till åtgärder. 
 
Nedan finner du lite mer information om:
 
   1) Reflexljud - Ljud som reflekteras mot väggar och tak samt
   2) Direktljud - ljud som når dig direkt från bullerkällan .
   3) Länkar: Produktsidor - väggpaneler för industri, kontor och offentliga lokaler. 
 
Läs mer om reflexljud & direktljud eller scrolla ned direkt till produktsidor - väggpaneler för industri och kontorsmiljöer.   
 

 
1) Väggpanel - ett bra komplement till undertak för att Dämpa reflexljud
 
Vi har ett brett utbud av undertak och absorbenter vilket är den första åtgärden i en serie av åtgärder för att uppnå en bra akustisk miljö. Takabsorbenter är första steget för att reducera reflexljud. (Spridning av ljud via väggar och tak & golv). Både i kontor och industri behöver  denna grundåtgärd kompletteras med att i kontorsmiljö monteraakukpanel S50 i valfri kulör som väggpaneli kombination med ljudabsorbenter på två av lokalen som skall ljudsaneras väggar. I industrilokaler kan man montera bullerpanel från golv upp till 2,4 meters höjd. Vi hjälper dig gärna att utifrån din ljudmiljö och behov erbjuda det akustiktak som bäst lämpar sig för att förbättra din akustiska miljö. Grattis! Nu har ljudreflexerna i dina lokaler dämpats.
 
Fondväggar för kontor och offentliga miljöer i valfria NCS-kulörer!
En fondvägg säljes i valfria mått.l Välkommen att kontakta oss för en offert.
Det är möjligt att helt absorbera ett rum med 3 vita sidor och en fondvägg. För att dämpa reflexljud i en kontorslokal räcker det att montera 2 sidor i vinkel med exempelvis en Fondvägg av Parafon väggpanel: Parafon slugger samt en med Akustiktavlor,, mm. 
 
Bullerpanel / Väggpanel -  industriella miljöer finns i en rad standardfärger med möjlighet till valfria NCS-kulörer!
Med ett bra akustiktak räcker det att montera en bullerpanel från golv upp till 2,4 m höjd runt industrilokalen för att effektivt dämpa reflexljud. 
 

 
2) Dämpa direktljud i kontor och offentliga miljöer
 
Direktljud i kontorsmiljön handlar främst om människor som samtalar med varandra och i telefon. Viktigt är här att placera personer som samtalar mycket med varandra i grupper och sedan placera skärmväggar avskiljande mellan andra arbetsgrupper som störs av ljudet. Detta skapar "akustiska rum" som kompletteras med att placera bordsskärmar eller golvskärmar framför varje arbetsplats. Skärmväggar för kontor finns i en rad olika utförande: Textilabsorbenter med träram, Textilabsorbenter med metallram, Skärmvägg Palett (budgetskärmväggen i vitt), Skärmvägg för hygieniska miljöer. Generellt gäller vid val av skärmväggar att man skall välja en skärm som är minst 60 cm över skrivbordets kant. Vid kontorslandsskap höj och sänkbara bord krävs därmed fullhöjdskärmar om man väljer en golvskärm. Ibland kan en vikvägg/ blockvägg vara lösningen när man använder delar av kontorslandskap som samlingssalar för att inte störa arbetsron.
 
Att dämpa direktljud i industriella miljöer
För att dämpa maskiner och annat buller som stör den industriella arbetsmiljön uppnås bästa resultat om ljudet dämpas så nära bullerkällan som möjligt och helt byggas in. Vi har utvecklat effektiva lättmonterade ljudreducerande väggsystem som används till ljuddämpade inbyggnader, ljuddämpande avskärmningar, ljudhuvar eller ljudboxar samt rullbara eller fasta skärmväggar mot buller.
   
För en bra ljudmiljö krävs att både reflexljud och direktljud dämpas.
Vi har ett komplett produktprogram att erbjuda med produkter för både ljudabsorption av ljudreflexer samt ljudreduktion av direktljud för industri, kontor & offentliga miljöer. Vår kompetens kring praktisk bullerdämpning består av en egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer. Detta ger stora möjligheter till flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
 

 
Akustikpanel S50 - Ljuddämpande väggpanel i valfri NCS-kulörBehöver er arbetsmiljö förbättra akustiken med väggpaneler?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 
[ Tillbaka ]
Senast besökta produkter