X

Användarnamn

Ordlista - Akustik 

Vi erbjuder förbättrad akustik till industrier, kontor och offentliga miljöer! 

 
Vi säljer, tillverkar och monterar ljuddämpande material för industri, kontor och offentlig
miljö. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med dina
bullerproblem inom olika områden av akustik i ordlistan i menyn nedan. 
 
  Vi har gjort Sverige tystare sedan 1972 – Anlita Bullerbekämparen för att förbättra din akustiska miljö!
 
 
Mer än 40 år i branchen!
Våra akustikexperter och montörer gör varje dag Sverige lite tystare!
 
Läs mer om hur vi kan göra din arbetsmiljö tystare eller hör av dig till oss.
Skicka ett m@il eller slå oss en signal till +46(0)30 - 22 33 20
 
Vi har kontorstid vardagar 07.30 - 16 med akustikexperter som dagligen diskuterar buller, bullerproblem.
Du får förslag på ljudabsorbenter och akustiska åtgärder som bäst lämpar sig för din akustiska miljö!
 

 
 

 
 Ordlista A-Ö - Relaterade produkter hemsidan / länkar webben(kursiv): 
 
Ordlista A-Ö, Termer inom Akustik. 

 A
Akustik plattor (Se - Akustikplattor) 
Akustikreglering - Akustikreglering: Industriella miljöer,Akustikreglering: Kontor och offentliga miljöer
Arbetsmiljö Industri (Se - Arbetsmiljö)
Arbetsmiljö Kommun (Se - Arbetsmiljö)
Arbetsmiljö Kontor (Se - Arbetsmiljö)
Arbetsmiljö och säkerhet (Se - Arbetsmiljö)
Arbetsmiljö Skola (Se - Arbetsmiljö)
Arbetsmiljöarbete (Se - Arbetsmiljölagen) Länkar:Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AV.se)
Avskjerming (Se - Avskärmning)

B

Billiga skärmar (Se - Bullerskärm)
Bullerisolering
Bullerklass
Bullernivå  
Bullervägg - Bullerväggar (Se Avskärmning). 

C

D

Drapperi (Se - Draperi)
Drapperier (Se - Draperi)
Dålig arbetsmiljö - Produkter för förbättringar av arbetsmiljöer: Bullerbekämpning av industri, Ljuddämpning av kontor och offentliga miljöer

E

Efterklangstid

F

Forheng (Se - Draperi)
Fysisk arbetsmiljö (Se - Arbetsmiljö)

G

God arbetsmiljö

Himlingar (Se - Ljudabsorbenter tak alt Undertak)
Huv
Huvar
Hygienabsorbent

I

Inbygging (Se - Inbyggnad)
Inbyggnad
Industribuller
Industriskärm
Infraljud
Innertak
Innkapsling (Se - Inbyggnad)
Isolering Vägg
Kontor
Kontorslandskap
Kontorsmiljö
Kontorsbuller 
Kontorsmodul
Kontorsmoduler
Kontrollrom (Se - Kontrollrum)
Kontrollrum

L

Ljudabsorbenter - (Se - Ljudabsorbent)
Ljudabsorbenter tak (Se - Ljudabsorbent tak)
Ljudabsorbenter vägg (Se - Ljudabsorbent vägg)
Ljudabsorption
Ljudbafflar mot buller - Industri, Fastigheter, mm.
Ljuddämpa
Ljuddämpande
Ljuddämpande material
Ljuddämpande tavlor
Ljuddämpande tyg
Ljuddämpning
Ljudisolera vägg
Ljud-isolering (Se - Ljudisolering)
Ljudisolering
Ljudklass
Ljudkrav
Ljudmiljö
Ljudreduktion
Ljudvågor
Ljudvägg
Lyd isolering - (Se ljudisolering)
Lydabsorbenter
Lyddemping - (Se ljuddämpning)
Lydfeller (Se - Ljudfällor)
Lydisolere - (Se ljudisolera)
Lydisolere tak - (Se - Ljudisolering tak)
Lydisolere vägg - (Se - Ljudisolering vägg)
Lydisolering - (Se ljudisolering)
Lydisolering av vegg - (Se - Ljudisolering Vägg)
Lydvegger (Se - Akustikväggar)
Lågfrekvent
Lågfrekvent buller

M

Maskinfot
Maskinfötter
Mellanvägg - (Se - Mellanväggar)
Mellanväggar
Miljö dagis
Miljö skola
Mineralull
Mineralullsabsorbent 
Minska buller
Minska ljud

N

O


P

Pauserom (Se - Pausrum) 
Parock (Se - Paroc)
PVC-ridå- Länk PVC-ridå

Q

R


S

Skjerm - Skärmar industri, Skärmar kontor
Skola miljö - Förskola och dagismiljö - Produktsida, Arbetsmiljösida - generell
Støy (Se - Buller)
Støydemping (Se - Ljuddämpning)  
Støyisolering (Se - Bullerskiva) 
Støynivå (Se - Bullernivå)
Støyreduksjon (Se - Ljudreduktion)
Systemvegger (Se - Systemväggar)

T

Teknisk arbetsmiljö (Se - Arbetsmiljö)

V

Vegg isolation (Se - Isolering Vägg)
Vikdörr (Se vikdörrar)

X

Y
Z
Å
Ä
Ö

[ Tillbaka ]
Senast besökta produkter