X

Användarnamn

Ljudisolering

Ljudisolering av buller - Ljudisolering och ljudabsorption är två ord som används för att dämpa störande ljud. Ljudisolering innebär att man dämpar en ljudkälla från att sprida sig vidare i en lokal eller mellan två rum eller från en fastighet vidare till närliggande fastigheter. Ljudkällorna kan variera men syftet med ljudisolering är detsamma och man dämpar ljudet från en nivå till en lägre nivå. Arbetsmiljöverket har reglerat gränsnivåer som inte får överskridas och vi hjälper våra kunder att dämpa buller som överskrider dessa gränsvärden och anpassar lösningar för att ljudisolera bullret i så hög grad ned till önskad nivå.   

Vi använder lättmonterade väggsystem och väggpaneler som specialanpassas i vår fabrik för att uppfylla varje kunds önskemål på storlek, form, färg mm. Vi säljer och monterar även vikväggar, blockväggar mellanväggar och ljudabsorbenter för tak och väggar.
Att ljudisolera kan ske på många olika sätt och utvecklingen och produkter såväl som användningsområden växer hela tiden. Bullerbekämparen startade år 1972 och har sedan dess arbetat med att bekämpning - att ljudisolera buller, d v s icke önskvärt  ljud, i olika miljöer.
 
Vi erbjuder kompetens kring praktisk bullerbekämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
 
Välj produktkategorier för ljudisolering av buller. :
 
Ljudisolerande material: Ljudabsorbenter
 
  

 
 

 
 
Vi har ett brett sortiment av produkter för ljuddämpning av kontorsmiljöer. Vi har egen tillverkning och montörer och stora möjligheter till flexibilitet både i utförande och kombination av produkter.
 
             Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment    Länk kontorsprodukter - ljuddämpning av buller i kontor och offentliga miljöer.
 Behöver du ljudisolera buller på din arbetsplats? Vi har ljudisolerande produkter för - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller!
 

 
 
Vi har ett brett sortiment av produkter för ljuddämpning av kontorsmiljöer. Vi hjälper dig gärna att hitta bästa möjliga produkter. Välkommen att kontakta oss.
 
             Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment    Länk ljudabsorbenter - Ljudabsorbenter för väggar och tak för en bättre akustik på din arbetsplats.
 Behöver ni ljudisolera buller? Ljudabsorbenter mot buller i olika miljöer: - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen ABHar ni behov av ljudisolering av ert buller?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter

Ring eller maila oss, så hjälper vi dig med dina frågor om ljuddämpning.
Öppettider: mån-fre 07.30 - 16.00