Skärmvägg 50

Flyttbar skärmvägg på hjul eller fot

Ljuddämpande flyttbara avskärmningar

De skärmväggar vi levererar används ofta för att skärma av bullrande verksamhet, men också för att skilja på olika lokaldelar, arbetsgrupper, maskingrupper etc.

Stora bullrande maskiner eller processer går inte alltid att bygga in. Då kan lösningen vara en flyttbar skärmvägg.

Se även Skärmvägg 40 för renrum ›

Skärmvägg 50: Reduktionstal – Absorptionsklass

Skärmvägg 50 är konstruerad för avskärmning och ljudabsorbering av luftburet ljud. Skärmvägg 50 i standardformat har ett reduktionstal på hela 32dB. Kärnmaterialet är en akustikskiva av typ Bullerskiva 50 i högsta absoptionsklass (Klass A).

I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en ljuddämpning om 5 – 10dB, 1 m bakom skärmen. Vilken nivå av ljuddämpning som uppnås, beror dock på ljudkällans ljudnivå och på hur lokalen är utformad.

Skärmvägg 50 – Data
Väggsystem M50
Utformning Skärmväggarna levereras med hjul alternativt med justerbar fot. (Skärmfot placeras i kanten alternativt indragen 400 mm vid hörnanpassning)
Mått standardutförande Bredd: 0,91 m, 1,82 m, 2 m och 2,73 m. Höjd: 2 m alt. 2,4 m.
Mått hörnanpassade Bredd: 1,73 m och 2,65 m. Höjd: 2 m alt. 2,4 m.
Ytskikt 1 mm varm galvaniserad färgbelagd stålplåt / perf. plåt. Tjocklek färg: 200 my
Färgbelagd stålplåt (RAL) Vit (9010), Grå (7035), Mörkgrå (7024). Valfri färg.
Kärna Stenull (Bullerskiva 50)
Ljudreduktion Rw SP lab (perf. plåt / perf. plåt) M50 (16dB – labbvärde uppnås enbart i en tät konstruktion.)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / perf. plåt) M50 (32dB – labbvärde uppnås enbart i en tät konstruktion.)
Ljudreduktion Rw SP lab (plåt / plåt) M50 (41dB – labbvärde uppnås enbart i en tät konstruktion.)
Ljudabsorption Klass A – Högsta möjliga absorptionsklass. (perforerad sida)
Väggtjocklek 53 mm
Brandklass kärna Obrännbart
Ljudklassade glas 740 x H1010 mm , monteras mot tilläggskostnad

Skärmväggar i standardmått:

 • Bredd 0,91 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 0,91 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 1,82 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 1,82 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 2,0 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 2,0 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 2,73 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 2,73 m x Höjd 2,4 m

Vi offererar även andra mått!

(Skärmfoten i standardläge är placerad i skärmkanten)

Skärmväggar hörnanpassade

i standardmått:

 • Bredd 1,73 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 1,73 m x Höjd 2,4 m
 • Bredd 2,65 m x Höjd 2,0 m
 • Bredd 2,65 m x Höjd 2,4 m

Vi offererar även andra mått!

(Skärmfot indragen 400 mm.)

Standardfärger skärmvägg 50 – Alltid i lager!

Valfri färg offereras på begäran.

Vit (RAL9010)

Ljusgrå (RAL7035)

Mörkgrå (RAL7024)

Mer än bara ljudisolerande skärmväggar

Nedan finns fler av våra ljudisolerande och ljudabsorberande produkter för industri.