X

Användarnamn

Bullerdämpning

Bullerdämpning - Avser ljuddämpning av buller.

Bullerdämpning kan ske på många olika sätt och utvecklingen och produkter såväl som användningsområden växer hela tiden. Bullerbekämparen startade år 1972 och har sedan dess arbetat med att dämpa buller, d v s icke önskvärt  ljud, i olika miljöer.
 
Vi erbjuder kompetens kring praktisk bullerdämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka förutom att erbjuda en bättre arbetsmiljö i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
 
Välj produktkategorier för bullerdämpning:
Bullerdämpning av någon form av industribuller: Länk: Industriprodukter.
Är du intresserad av bullerdämpning till kontor & offentliga/hemmiljöer: Länk: Kontor & Offentlig / Hemmiljö. 
Ljudisolerande material:Länk: Ljudabsorbenter
 
 Bullerdämpning - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen har dämpat buller sedan 1972!
 
 
 
 

 
 
 
             Några exempel ur vårt produktsortiment nedan    Länk industriprodukter ...
 Har du problem med buller? - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen AB
 

 
 
 
             Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment    Länk kontorsprodukter ...
 Har du problem med buller? - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen AB
 

 
 
 
             Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment    Länk ljudabsorbenter ...
 Har du problem med buller? Ljudabsorbenter mot buller i olika miljöer: - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen ABBehov av bullderdämpning? Vi dämpar buller i alla former! 
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter