X

Användarnamn

Bullerbekämpning

Bullerbekämpning - Avser ljuddämpning av buller.

Bullerbekämpning kan ske på många olika sätt och utvecklingen och produkter såväl som användningsområden växer hela tiden. Bullerbekämparen startade år 1972 och har sedan dess arbetat med att bekämpa buller, d v s icke önskvärt  ljud, i olika miljöer.
 
Vi erbjuder kompetens kring praktisk bullerbekämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
 
Välj produktkategorier för bullerdämpning:
 
Bullerbekämpning av någon form av industribuller: Länk: Industriprodukter.
Är du intresserad av bullerdämpning till kontor & offentliga/hemmiljöer: Länk: Kontor & Offentlig / Hemmiljö. 
Ljudisolerande material:Länk: Ljudabsorbenter
 
 Bullerdämpning - industri, kontor & offentlig / hemmiljö
 
 
 
 

 
Produkter för industrimiljö:
(Några exempel ur vårt produktsortiment nedan)    Länk industriprodukter ...
 Har ni behov av bullerbekämpning? Vi har ett brett sortiment av bullerdämpande produkter för: - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen AB
 

 
(Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment)    Länk kontorsprodukter ...
 Har du behov av bullerbekämpning? - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen AB
 

 
(Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment)    Länk ljudabsorbenter ...
 Har du problem med buller? Ljudabsorbenter mot buller i olika miljöer: - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen dämpar allt buller! Bullerbekämparen ABBehov av bullderbekämpning? Vi bekämpar buller i alla former! 
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter