X

Användarnamn

Arbetsmiljölagen Buller

Arbetsmiljölagen - Med fokus buller på arbetsplatser

Läs information och ladda gärna hem länkat pdf-material för att förkovra dig i vilka regler och möjligheter som finns 
när det gäller buller på arbetsplatsen. (Scrolla ned för mer information)
 

 
Arbetsmiljölagen - buller, bullernivåer på arbetsplatser: Vi säljer åtgärder för en tystare ljudmiljö: - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Vi gör det tystare!
 
 
Exponering av buller på arbetsplatser: 
Utdrag ur: Arbetsmiljöverkets författningssamling om Buller,  AFS 2005:16
(Ladda ner pdf:  AFS 2005:16) 
 
Det finns inte någon undre gräns då bullerdämpande åtgärder inte längre är motiverande. Bedömningen får göras från fall till fall. 
Bullerbegränsning vid själva ljudkällan är i allmänhet den mest ekonomiska och effektiva metoden. Vid planering och projektering och inköp av ny utrustning har Arbetsmiljöverket i AFS 2005:16 angett gränsvärden för olika miljöer:

Nivå 1) Arbetsförhållande med krav på stadigvarande koncentration och på säker taluppfattbarhet.
Ex. Undervisning (där maskiner och andra bullerkällor normalt inte används i undervisningen) 35 dB*
 
Nivå 2) Arbetsförhållande med stora krav på stadigvarande koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat. 
Ex. Kontorsarbete, Patientsamtal, Sammanträden 40 dB*
 
Nivå 3) Arbetsförhållande där det är betydelsefullt att kunna samtala eller stadigvarande krav på precision , snabbhet eller uppmärksamhet. 
Ex. Processkontroll och fjärrstyrning. Manuell montering, kontroll, sortering, packning, lagerarbeten. Servering i restauranger (ej discotek). 55dB
 
Nivå 4) Arbetsmiljöer med bullriga maskiner och utrustning.
Ex. Praktiskt arbete med maskiner och processer i värkstäder och industri. Jord- och skogsbruk, bygg och anläggningsverksamhet. Betjäning av last- och transportutrustning. Arbete i dansrestauranger och diskotek. 75 dB* 
 
Maxnivåer för daglig exponering av buller på arbetsplatser har satts till mellan 80-85 dB.
 
(*Exponering under normal arbetsdag av Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå dB)
 

 
 Frågor och Svar angående buller (Av.se): 
 
Vilka regler och gränsvärden gäller för kontorslandskap?
Det finns inga gränser för störande ljud i kontorslandskap vägledande kommentarer om att man inte skall ha bullrande kontorsmaskiner i lokaler där det krävs stadigvarande koncentration för att utföra arbetsuppgifter. Ljudnivån får där inte överstiga 40dB(A).
Man pratar däremot inte om personal som för oväsen vilket ofta är den största bullerkällan. Det är dock alltid arbetsgivaren som har ansvar för ljudmiljön. Läsa mer ... 
 
Vilka regler och gränsvärden gäller för ett klassrum?
Det finns inte heller här några gränsvärden men störande buller kan förekomma som slag i bänklock, skrap från stolar med mera. Läsa mer ... 
 
Vad gäller om buller på förskola och fritidshem?
Aktivitetsutrymmen för barn samt kapprum och kök ska vara gjorda så att besvärande buller motverkas. 
Ett ljudabsorberande tak förbättrar ljudklimatet i utrymmen där besvärande buller förekommer. Se även Svensk Byggnorm, SBN 1980 kap 34:61, beträffande regler för efterklangstid. Läsa mer ... 
 
Bort med bullret - Ekonomisk fördel med att satsa på bullerreduserande åtgäder. 
Det finns pengar att tjäna på att bygga bort bullret. Läs mer i Arbetsmiljöverkets folder: Bort med bullret.pdf
 
Buller och Bullerbekämpning Läs mer i arbetsmiljöverkets 200 sidor långa avhandling. Buller och bullerbekämpning.pdf
 

 
Har ni problem med buller?
 
Vi har lång erfarenhet av att förbättra akustiska miljöer på industrier, kontor och offentliga verksamheter. 
 
Vi har ljuddämpande produkter och ljuddämpande åtgärder åt de  flesta arbetsmiljöer.  Bullerdämpning av din arbetsmiljö och dåliga arbetsmiljöer inleds oftast med ett kundbesök för att ge förslag på bästa möjliga åtgärder. Vi har förbättrat arbetsmiljöer i Sverige och Europa men även övriga världen sedan 1972. 
 
Vår kompetens är främst praktisk bullerdämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
Gå vidare till våra produktsidor:
Bullerbekämpning av industriella miljöer: Bullerbekämpning, Bullerdämpning - Industri miljö.
Ljuddämpning av kontor & offentliga miljöer: Ljuddämpning - Kontor & Offentlig / Hemmiljö. 
 

 
 
Några exempel ur vårt produktsortiment nedan:  
 Arbetsmiljö - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Vi gör det tystare! Bullerbekämparen AB
 

 
 
Några exempel på produkter ur vårt breda produktsortiment:  
 Arbetsmiljö - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Vi gör det tystare! Bullerbekämparen ABArbetsmiljöverket har mycket att erbjuda i läsväg om vilka ljudnivåer som lagen kräver i arbetsmiljöer? Vi hjälper er gärna att förbättra ert arbetsklimat! 
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter