X

Användarnamn

Arbetsmiljö dagis

Vi har ljuddämpande produkter och ljuddämpande åtgärder åt de  flesta arbetsmiljöer. Buller är ett stort problem i dagismiljöer och förskolemiljöer. Både för personalen men även för barn.  Vi har förbättrat arbetsmiljöer i Sverige och Europa men även övriga världen sedan 1972.   Läs gärna:  Förslag till åtgärder nedan... 
 
 Arbetsmiljö dagis och förskola - Regler och effekter av buller i dagis och förskolemiljöer - Vi gör det tystare! Bullerbekamparen AB
 
 
Regler om samt effekter av buller i dagis - förskolemiljöer:  
 
Statens folkhälsoinstitut - Buller i skolmiljön:   "Ljudnivån i skolor och förskolor är ofta så hög att det är svårt för normalhörande att samtala. Bullret har dessutom visat sig ha ett flertal negativa effekter på barnen, bland annat vad gäller läsförmåga, inlärning, koncentration och problemlösningsförmåga. Vid riktigt höga ljudnivåer finns också en ökad risk för tinnitus eller hörselskada. Andra problem som kan uppstå är heshet, ökad olycksrisk, minskad aptit och trötthet. Det finns ett antal åtgärder som kan förbättra ljudmiljön, bland annat ljudabsorberande materal i tak, väggar och golv.  Läs mer ...
 
Arbetsmiljöverket - Vad gäller om buller på förskola / fritidshem? " Aktivitetsutrymme för barn samt kapprum och kök skall vara gjorda så att besvärande buller motverkas. Ett ljudabsorberande tak förbättrar ljudklimatet i utrymmen där besvärande buller förekommer. Se även svensk byggnorm SBN 1980 kap 34:61, beträffande regler för efterklangstid. Läs mer ...
 
Arbetsmiljöverket - Vad säger lagen? (AFS 2005:16 - Buller) För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Det är arbetsgivarens ansvar att detta uppnås. Läs mer ...
 

 
Förslag på förbättrande åtgärder för dagis och förskolemiljö: 
 
1) Grundförutsättningen för en bra ljudmiljö på dagis och förskolor är ett ljudabsorberande tak. 
 
2) Ljudabsorbenter väggar. För att göra ljudmiljön ett snäpp bättre placeras ljudabsorbenter på 2 sidor av varje samlingssal för att minska fladdereko (ljudet slår mellan väggarna)
 
3) Ljuddämpande åtgärder stolar. 
- Silent Socks (Se produktsida)är en ljuddämpande åtgärd som i princip helt tar bort skrapljudet från stolar. 
 
4) Ljudabsorberande skärmar.
- Den mest prisvärda skärmen för skolmiljö är Skolskärm Budget(Se produktsida) som kan avgränsa / dela samlingsrum och så även barnen. Mindre grupper dämpar effektivt bullernivån. 
 
5) Övriga åtgärder. Gummimattor på golv vid matsal samt gummiduk under vaxdukarna på bord för att minska slammer från porslin. 
Vissa rekommenderar plastbestick. Generellt skall man INTE använda plastbestick / tallrikar / muggar då dessa har en negativ påverkan genom att miljögifter vid den senaste forskningen visat att vid exponering mot barnhud (gäller även vuxenhud) suger åt sig och ökar dessa ämnens och substanser i kroppen. Än värre värma upp maten på densamma i micro eller liknande. Använd riktigt porslin! Köp gärna riktiga leksaker också (ej plast!), Köp gärna vaxdukar utan PVC. Barnen är vår framtid! Något att vara rädda om!
 

 
Vill du ha ett besök på din arbetsplats?
 
Hör gärna av dig till oss. 
Vi har öppet vardagar 07.30 - 16.00 M@ila via webformulär på hemsidan alternativt kontakta oss via:
Telefon : +46(0)302-23320, Mail: info@bullerbekamparen.se
 
Bullerdämpning av dagis & förskolor inleds oftast med ett kundbesök för att ge förslag på bästa möjliga åtgärder.
Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
Hör gärna av dig för mer information! Vi hjälper dig gärna att anpassa en lösning som passar just för ditt dagis!
 

 
Läs mer om föreslagna åtgärder ovan på respektive produktsida: Har ni dålig arbetsmiljö på jobbet? Vi förbättrar ert arbetsklimat! 
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter