X

Användarnamn

Akustikväggar

Akustikväggar - Akustik: Wikipedia: " - Läran om ljud. både buller och välljud behandlas inom akustiken. Ordet akustik kommer från den antika grekiskan ακουστός, som betyder att kunna göra sig hörd. En vetenskapsman eller ingenjör som arbetar inom akustikområdet kallas för akustiker." Läs mer..

Vi har förbättrat dåliga akustiska miljöer med akustikväggar i Sverige och Europa men även övriga världen sedan 1972.
Vi har ljuddämpande produkter och ljuddämpande åtgärder åt de  flesta arbetsmiljöer.  Bullerdämpning av din arbetsmiljö och dåliga akustik inleds oftast med ett kundbesök för att ge förslag på bästa möjliga åtgärder.
 
Vår har stor erfarenhet av tillverkning, konstruktion och montage av akustikväggar. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut. Vi erbjuder tre produktkategorier för god akustik.
 
Inbyggnad av industribuller: Länk: Industriprodukter.
Är du intresserad av bullerdämpning till kontor & offentliga/hemmiljöer: Länk: Kontor & Offentlig / Hemmiljö. 
Ljudisolerande material:Länk: LjudabsorbenterHar ni dålig ljudmiljö på jobbet? Akustikväggar förbättrar ert arbetsklimat! 
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter