X

Användarnamn

Akustiktak

Akustiktak - Ljudabsorberande absorbenter för takmontage.
 
Vi säljer ljudabsorbenter tak- väggabsorbenter & undertak för industri & undertak kontorsmiljöer. Ljudabsorbenter för montage enhetsvis eller i bärverk. Alla absorbenter i vårt sortiment uppfyller Klass - A enligt svensk standard för ljudabsorption. (Högsta klassen). Vi säljer även undertak med bra ljuddämpning för ljudreduktion mellan våningsplan.
 

  
Dämpa reflexljud - Akustiktak är "grundplåten" för en förbättrad ljudmiljö.
Vi har ett brett utbud av undertak och absorbenter vilket är den första åtgärden i en serie av åtgärder som finns att tillämpa för att uppnå en bra akustisk miljö. Takabsorbenter är första steget för att reducera reflexljud. (Spridning av ljud via väggar och tak & golv). Både i kontor och industri behöver man komplettera denna grundåtgärd med att i kontorsmiljö montera ljudabsorbenter på två av den lokalen som skall ljudsaneras väggar. På en industrilokal kan man montera bullerpanel från golv upp till 2,4 meters höjd . Nu har ljudreflexerna dämpats. Vi hjälper dig gärna att utifrån din ljudmiljö och behov erbjuda det akustiktak som bäst lämpar sig för att förbättra din akustiska miljö.
 
Dämpa direktljud i kontor och offentliga miljöer
Direktljud i kontorsmiljön handlar främst om människor som samtalar med varandra och i telefon. Viktigt är här att placera personer som samtalar mycket med varandra i grupper och sedan placera skärmväggar avskiljande mellan andra arbetsgrupper som störs av ljudet för att skapa "akustiska rum" samt att placera bordsskärmar eller golvskärmar framför varje arbetsplats. Skärmväggar för kontor finns in en rad olika utförande: Textilabsorbenter med träram, Textilabsorbenter med metallram, Skärmvägg Palett (budgetskärmväggen i vitt), Skärmvägg för hygieniska miljöer. Generellt gäller vid val av skärmväggar att man skall välja en som är minst 60 cm över skrivbordets kant. Vid kontorslandsskap höj och sänkbara bord krävs därmed fullhöjdskärmar om man väljer en golvskärm. Ibland kan en vikvägg/ blockvägg vara lösningen när man använder delar av kontorslandskap som samlingssalar för att inte störa arbetsron.
 
Att dämpa direktljud i industriella miljöer
För att dämpa maskiner och annat buller som stör den industriella arbetsmiljön uppnås bästa resultat om ljudet dämpas så nära bullerkällan som möjligt och helt byggas in helt. Vi har utvecklat effektiva lättmonterade ljudreducerande väggsystem som används till ljuddämpad inbyggnad, ljuddämpande avskärmningar,ljudhuv eller ljudbox samt rullbara eller fasta skärmväggar mot buller.
   
För en bra ljudmiljö krävs att både reflexljud och direktljud dämpas.
Vi har ett komplett produktprogram att erbjuda med produkter för både ljudabsorption av ljudreflexer samt ljudreduktion av direktljud för industri, kontor & offentliga miljöer. Vår kompetens kring praktisk bullerdämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
 

 Har ni dålig ljudmiljö på jobbet? Ett akustiktak förbättrar ert arbetsklimat! 
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter