X

Användarnamn

Akustikpaneler

Akustikpaneler - Ljudabsorberande & ljudreducerande väggpanel.
 
Säljes som komplement till tak- väggabsorbenter & undertak för industri & kontorsmiljöer. Ljudabsorbenter för montage enhetsvis eller i bärverk. Alla akustikpaneler & absorbenter i vårt sortiment uppfyller Klass - A enligt svensk standard för ljudabsorption. (Högsta klassen). Vi säljer även undertak med bra ljuddämpning för ljudreduktion mellan våningsplan. Effektiva åtgärder för att minska reflexljud!
 

  
Akustikpanel för industri, kontor och offentliga miljöer
För att dämpa ljud i din industri, kontor eller offentliga miljö krävs först en inventering av de faktiska förhållandena.
Materialtyper på tak, väggar är av betydelse såväl som vilken status den akustiska miljön har i dagsläget. 
Finns det några absorbenter / ljuddämpande åtgärder idag som man kan bygga vidare på i en helhetslösning?
Rådgör gärna med en av våra akustikkonsulter, utför dagligen gratis konsultationer för att komma fram till bästa möjliga
åtgärder just för ditt företag. För att kunna ge förslag på bra åtgärder krävs ibland ett besök i verksamheten medan andra gånger
räcker en konsultation per telefon i kombination med kompletterande bilder för att ge ett bra förslag till åtgärder. 
 
Akustikpanel - ett bra komplement till undertak för att Dämpa reflexljud
Vi har ett brett utbud av undertak och absorbenter vilket är den första åtgärden i en serie av åtgärder som finns att tillämpa för att uppnå en bra akustisk miljö. Takabsorbenter är första steget för att reducera reflexljud. (Spridning av ljud via väggar och tak & golv). Både i kontor och industri behöver man komplettera denna grundåtgärd med att i kontorsmiljö montera en fondvägg med väggpanel i kombination med ljudabsorbenter på två av den lokalen som skall ljudsaneras väggar. På en industrilokal kan man montera bullerpanel från golv upp till 2,4 meters höjd . Nu har ljudreflexerna dämpats. Vi hjälper dig gärna att utifrån din ljudmiljö och behov erbjuda det akustiktak som bäst lämpar sig för att förbättra din akustiska miljö.
 
Akustikpaneler / Fondväggarna - kontor och offentliga miljöer finns i valfri kulör!
En fondvägg säljes i hela paket med med 3 skivor i varje (Skivbredd 1,2 x höjd 2,7 m anpassningsbart till valfritt mått).
Det är möjligt att helt absorbera ett rum med 3 vita sidor och en fondvägg. För att dämpa reflexljud i en kontorslokal räcker det att montera 2 sidor i vinkel med exempelvis en Fondvägg av Parafon väggpanel: Parafon textur alt Parafon struktur samt en med Akustiktavlor,Akustiktavlor med egen bild, Tyginklädda anslagstavlor mm. 
 
Bullerpanel / Väggpanel -  industriella miljöer finns i en rad standardfärger med möjlighet till valfri kulör!
Med ett bra akustiktak räcker det att montera en bullerpanel från golv upp till 2,4 m höjd runt industrilokalen för att effektivt dämpa reflexljud. 
 
Dämpa direktljud i kontor och offentliga miljöer
Direktljud i kontorsmiljön handlar främst om människor som samtalar med varandra och i telefon. Viktigt är här att placera personer som samtalar mycket med varandra i grupper och sedan placera skärmväggar avskiljande mellan andra arbetsgrupper som störs av ljudet för att skapa "akustiska rum" samt att placera bordsskärmar eller golvskärmar framför varje arbetsplats. Skärmväggar för kontor finns in en rad olika utförande: Textilabsorbenter med träram, Textilabsorbenter med metallram, Skärmvägg Palett (budgetskärmväggen i vitt), Skärmvägg för hygieniska miljöer. Generellt gäller vid val av skärmväggar att man skall välja en som är minst 60 cm över skrivbordets kant. Vid kontorslandsskap höj och sänkbara bord krävs därmed fullhöjdskärmar om man väljer en golvskärm. Ibland kan en vikvägg/ blockvägg vara lösningen när man använder delar av kontorslandskap som samlingssalar för att inte störa arbetsron.
 
Att dämpa direktljud i industriella miljöer
För att dämpa maskiner och annat buller som stör den industriella arbetsmiljön uppnås bästa resultat om ljudet dämpas så nära bullerkällan som möjligt och helt byggas in helt. Vi har utvecklat effektiva lättmonterade ljudreducerande väggsystem som används till ljuddämpad inbyggnad, ljuddämpande avskärmningar,ljudhuv eller ljudbox samt rullbara eller fasta skärmväggar mot buller.
   
För en bra ljudmiljö krävs att både reflexljud och direktljud dämpas.
Vi har ett komplett produktprogram att erbjuda med produkter för både ljudabsorption av ljudreflexer samt ljudreduktion av direktljud för industri, kontor & offentliga miljöer. Vår kompetens kring praktisk bullerdämpning. Med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer ligger vår styrka bland annat i flexibilitet, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
 

 
Akustikpanel för industri - Slagtålig akustikpanel för industri och offentliga miljöer Bullerväggar kontor - Vikväggar Mellanväggar kontor Bullerväggar kontor - Blockväggar Bullerväggar industri- Bullerskärmar, Industriskärmar Bullerväggar industri- Vikvägg på hjul  Behöver er arbetsmiljö förbättra akustiken med akustikpaneler?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
Senast besökta produkter