Parafon gallery undertak. Ett vackert nedpendlat galvaniserat galler från Paroc. Parafon Gallery

Stilrent undertak / innertak i galler.
Parafon Gallery är stilrent undertak med galler.
 
På nätet kan parafon bullerskivor placeras.
Om ljudabsorbtion önskas, se exempelfärger nedan. 
 
Ljudabsorbenter i tak används för att få en ökad absorption
i ljudhårda lokaler och för att minska ljudreflexer från olika
ljudkällor i arbetsmiljön.
Med ett undertak ökar ljudabsorbtionen och efterklangstiden
(det som vi upplever som eko) minskar. Ljudet avtar fortare.
 
För mer information: Se dataflik